Dưới đây là điều khoản cũng như chính sách của trang web https://vaytienonline24h.org/  Vay Tiền Online 24H

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

VayTienOnline24H.Org là website so sánh, đánh giá các sản phẩm dịch vụ vay tiền online giúp khách hàng giải quyết các vấn đề tài chính. Vay Tiền Online 24H không phải là tổ chức tín dụng, không phải là ngân hàng và cũng không phải công ty cho vay!

VayTienOnline24H.Org chỉ gợi ý khách hàng sử dụng các dịch vụ hợp pháp và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Mọi vấn đề liên quan đến giao dịch khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Trong các giao dịch, hợp đồng giữa người vay và bên cho vay nếu có xảy ra tranh chấp chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Trân trọng !

BQT: Vay Tiền Online 24H